Privacy Verklaring

Hier bij Ralawise respecteren wij uw privacy en streven wij ernaar om de persoonsgegevens van onze klanten op een veilige manier te verwerken in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Deze beleidsverklaring legt uit hoe Ralawise alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen, zal gebruiken wanneer u onze website, applicaties en webformulieren gebruikt of wanneer u de ontvanger van onze diensten bent of onze diensten gebruikt.

Door zaken te doen met Ralawise aanvaardt u de praktijken die in deze privacyverklaring zijn beschreven en stemt u ermee in.

De gegevens die wij van onze klanten verkrijgen, helpen ons om uw ervaring en onze diensten te personaliseren en continu te verbeteren.

Wij gebruiken de informatie om bestellingen af te handelen, producten en diensten te leveren, betalingen/facturen te verwerken, met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en reclameaanbiedingen, onze gegevens te actualiseren en meer in het algemeen uw accounts bij ons te onderhouden, en producten en diensten aan te bevelen die u mogelijk interesseren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om fraude te voorkomen of op te sporen of omdat dit wettelijk vereist is of voor juridische procedures. En om derden in staat te stellen om namens ons logistieke of andere functies uit te voeren.

Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens. U kunt onze beleidsverklaring inzake bescherming van persoonsgegevens weergeven door te klikken op hier.

Ralawise is een verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die u (als betrokkene) ons verstrekt. Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens van u verzamelen:

Bij het operationele gebruik en onderhoud van onze diensten kan Ralawise persoonsgegevens verzamelen wanneer:

 • u onze website gebruikt,
 • u onze diensten gebruikt,
 • u contact met ons opneemt of
 • u een ontvanger bent van onze diensten.

Dit kan ook informatie betreffen die is geregistreerd over aan u geleverde items of als u:

 • een online formulier hebt ingevuld,
 • een account aanmaakt of informatie hebt ingevoerd op de Ralawise-website,
 • informatie verstrekt als onderdeel van een contactaanvraag / informatieaanvraag op een webformulier of
 • per mail/brief of telefonisch contact met Ralawise hebt opgenomen.


Wij kunnen de volgende soorten gegevens verzamelen:

 • Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en andere contactgegevens,
 • informatie die nodig is om u een dienst te verlenen, en de nadere gegevens over de dienst die u hebt gebruikt,
 • informatie verzameld via uw gebruik van de Ralawise-website; zie Cookiebeleid voor meer informatie,
 • gegevens van een informatieaanvraag,
 • informatie over aan u geleverde artikelen, of
 • ondertekeningsinformatie bij ondertekening voor ontvangst van een zending

Ralawise verzamelt uw persoonsgegevens om:

 • u onze dienst(en) te verlenen,
 • uw bestelling te verwerken en klantenservice te bieden,
 • enom onze diensten uit te breiden of te verbeteren.


Ralawise zal uw gegevens niet verkopen of aan derden verstrekken indien u daarvoor geen toestemming hebt gegeven. Alle overige informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens 2001, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 2018 en andere toepasselijke wetten.

 • Rechtstreeks van klanten, bijvoorbeeld wanneer een klant contact opneemt met Ralawise over een levering, zijn handtekening zet om de ontvangst van een zending te bevestigen of informatie opvraagt.
 • Via onze handelspartners, die Ralawise informatie verstrekken over de eindklant, zodat wij onze bezorgdiensten kunnen uitvoeren.
 • Wanneer producten of diensten samen met een zakenpartner worden geleverd en de informatie wordt verzameld door de zakenpartner zodat Ralawise u de dienst kan verlenen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt bij Ralawise in het Verenigd Koninkrijk.

Hosting en opslag van uw gegevens vinden plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Voor de uitvoering van onze diensten kan het nodig zijn om de gegevens die wij van u verzamelen, door te geven aan derden en zakenpartners die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.

Een dergelijke doorgifte van gegevens zal alleen verband houden met de diensten die Ralawise biedt en Ralawise zal ervoor zorgen dat de informatie wordt beschermd tot een niveau dat voldoet aan de vereisten van de Britse wetgeving.

Door uw gegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat deze doorgifte plaatsvindt. Geen enkele externe dienstverlener heeft toegang tot uw gegevens, tenzij dit specifiek vereist is door de wet, of als u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen, of om onze dienst aan u te kunnen verlenen.

Alle persoonsgegevens die wij bezitten voor marketing- en service-update berichten worden door ons bewaard tot het moment dat u ons laat weten dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen of dat u uw account bij ons wilt opzeggen.

U hebt recht op inzage van alle informatie die wij met betrekking tot u hebben. Verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend en een identiteitsbewijs is vereist om uw informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt verstrekt.

Mocht u van mening zijn dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan hebt u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om deze informatie in te zien, te rectificeren of te laten verwijderen.

Ingeval u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, neemt u contact op met Data.Security@Ralawise.com of schrijft u naar Unit 112, Tenth Avenue, Deeside Industrial Estate, Deeside CH5 2UA. We zullen uw klacht dan onderzoeken en samen met u de zaak oplossen.

Als u nog steeds van mening bent dat uw persoonsgegevens niet op de juiste manier zijn behandeld volgens de wet, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit ICO en een klacht indienen bij deze autoriteit.

back to top