RETOUREN

Behoudens het recht van de Koper om de goederen te retourneren overeenkomstig deze voorwaarden, zijn alle verkopen definitief. Ralawise is echter onderworpen aan de voorwaarden van deze clausule en erkent dat er gevallen kunnen zijn waarin het passend is om retourneringen van de Koper te accepteren en Ralawise zal van geval tot geval overwegen om dit te doen. Voor de toepassing van dit artikel worden alle Goederen die de Koper wil retourneren, ‘Retourzendingen’ genoemd;

1. Ralawise zal terugzending uitsluitend aanvaarden indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

(a) De Koper geeft een juist factuur- en verzendingsnotanummer op met betrekking tot de geretourneerde Goederen;

(b) Ralawise moet een geldige retournota hebben afgegeven met betrekking tot de geretourneerde Goederen;

(c) Als retourkosten betaalt Koper Ralawise €30 of 20% van de prijs van de geretourneerde goederen (naar Ralawise’s goeddunken);

(d) De geretourneerde Goederen mogen niet gedragen zijn (of gepast) en moeten in de originele ongeopende verpakking zitten;

(e) De geretourneerde Goederen moeten teruggezonden worden met alle originele documentatie die bij de Goederen zat;

(f) Ralawise behoudt zich het recht voor om geretourneerde Goederen te weigeren, als ze niet meer geschikt zijn voor wederverkoop;

(g) De Koper zal ofwel:

(i) zorgen voor het (betalen van het) terugzenden van de geretourneerde Goederen; of

(ii) wanneer Ralawise akkoord gaat met het zelf verzorgen van het terughalen van de Retourgoederen, aan Ralawise een bedrag van €45 per doos geretourneerde Goederen betalen. Als de vervoerder van Ralawise langskomt om de geretourneerde Goederen op te halen en de ophaling kan niet gebeuren door niet-nakoming van de Koper, dient de Koper een bedrag van €45 aan Ralawise te betalen.

(h) De waarde van de geretourneerde Goederen mag niet hoger zijn dan 3% van het totaalbedrag dat Koper gedurende de voorafgaande 12 maanden heeft bij Ralawise heeft besteed. Indien de geretourneerde Goederen de 3% overschrijden, kan al dan niet met toestemming van Ralawise, en geheel naar eigen goeddunken van Ralawise, een retourkost ten bedrage van 25% van de totaalwaarde van geretourneerde Goederen in kwestie aangerekend worden (dergelijke vergoeding bedraagt minimaal £50, of het equivalent daarvan in euro);

 

2. Uit hoofde van deze clausule kunnen de volgende Goederen niet teruggezonden worden:

(a) Een product uit de Result Air Down-serie;

(b) Ondergoed;

(c) Verbruiksgoederen (zoals op enig moment door Ralawise wordt bepaald);

(d) Goederen die Ralawise niet standaard in voorraad heeft (zoals op enig moment door Ralawise wordt bepaald);

(e) Alle Goederen die “op maat” door de Koper zijn besteld (bijv. geborduurde en/of op een persoon toegesneden Goederen);

(f) Monsters;

(g) Goederen die reeds meer dan 28 dagen na de leveringsdatum, in het bezit van de Koper zijn;

(h) Raladeal producten;

(i) Uitlopende artikelen;

(j) Seizoens artikelen;

(k) Goederen voor persoonlijke bescherming van gezondheid, veiligheid en/ of hygiëne van de drager. Zoals (enuntiatief) kleding die de zichtbaarheid verhoogt, oordoppen, gezichtsmaskers en brillen

back to top